ENGLISH

‘Compressed Air Foam’un Türkiye’de ilk uygulandığı trafolar

TEİAŞ TRAFO MERKEZLERİ

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. - TEİAŞ, Türkiye’de üretilen elektriğin iletimini ve dağıtım şebekesine aktarımını gerçekleştiren kuruluştur. CAF Endüstri, TEİAŞ’ın yeni inşa edilen 10’dan fazla trafo merkezinin yangınla mücadele sistemlerini, tesislerin kurulum aşamasında gerçekleştirmiştir.

Yağlı tip trafolar için sıkıştırılmış havalı köpük sistemi (Compressed Air Foam) uygulaması; ve elektrik odaları ile kablo galerileri için düşük basınçlı karbondioksit (LPCO2) sistemleri kurulmuştur.

CAF Endüstri, çözüm aşamasında her iki sistemi tüm tesisler için gerçekleştirmiş ve böylece yüksek riskli alanlarda entegre bir yangınla mücadele sistemi kurmuştur. Projelerin sistem tasarımları, NFPA ve EN standartlarına göre yapılmış ve sistemlerin NFPA ve EN standartlarına uygunluğu, CFPS sertifikalı danışmanlar tarafından onaylanmıştır. Bu tesisler, Türkiye’de trafo merkezlerinde sıkıştırılmış havalı köpük sisteminin (Compressed Air Foam) ilk uygulandığı tesisler olmaları itibarıyla ayrı bir özellik taşımaktadırlar.

Uluslararası arenada bir başarı hikayesi

KHABAT SKID ÜRETİMİ

Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Elektrik Bakanlığı’na bağlı 2X150 MW kurulu güce sahip Khabat Enerji Üretim Tesisi’nin ana yüklenicisi olan POSCO Engineering & Construction, proje kapsamındaki ‘fuel-oil & diesel-oil unloading skid’ projesi için alt yüklenici Gama Power firmasından teklif talebi almış ve teklif veren uluslararası şirketler arasındaki tek Türk şirketi olan CAF Endüstri, projeyi almıştır. Kapsamlı ve detaylı bir ön hazırlık ve proje tasarımının ardından Türk mühendis ve işçileri, tamamı CAF Endüstri’nin İstanbul’daki üretim alanında olmak üzere, skid üretimlerini ve testlerini gerçekleştirmişlerdir. Skid’in tesise yerleşim ve montajı kusursuz bir şekilde gerçekleştirilmiş ve yine yerinde testler yapılmıştır. CAF Endüstri, skid mounted üretimi konusunda uluslararası arenada rekabet eden başarılı ve örnek projeler geliştirmeye devam etmektedir.

Enerji verimliliği ve performans bir arada

ORHANELİ TERMİK SANTRALİ

Türkiye’nin en büyük 16. termik santrali olan Orhaneli Termik Santrali, 210 MW gücünde olup yılda ortalama 1.4 KWh elektrik enerjisi üretebilecek kapasiteye sahiptir. CAF Endüstri, 2017’de 25 yaşını dolduran santralin verimlilik çalışmaları kapsamında, mevcut kazan besleme suyu pompası sistemlerinin değişimini gerçekleştirerek önemli ölçüde bir enerji verimliliği sağlamıştır.

Mevcut 2 adet ana kazan besleme suyu pompasının, motor ve sürücülerinin değişmesiyle ve hidrolik kaplin yerine VDF’lerin uygulanmasıyla birlikte 2 pompa için 4.1 MW olan motor kurulu gücü -aynı debi ve basma yüksekliği performansı korunarak- 2.5 MW’a düşürülmüştür. CAF Endüstri, projenin mühendisliğinden tasarımına, üretiminden montajına ve performans testlerine kadar titiz bir çalışma yürüterek, santralin sürdürülebilirliğine etkin ve kalıcı bir katkıda bulunmuştur.