ENGLISH

Yangınla mücadele sistemleri

KÖPÜK

Düşük genleşmeli köpük:

Genleşme oranı* 1 ila 20 olan köpüklerdir. Uygulama alanları: Dış mekan depo tankları, iç mekan alev alabilir sıvı içeren tehlike bölgeleri, kimya ve petrol tesisleri aktarım-yükleme platformları, tank çevresi hendek bölgesi, çevrelenmemiş taşıma alanları


Orta genleşmeli köpük:

Genleşme oranı 20 ila 200 olan köpüklerdir.Uygulama alanları: Sıradan yanıcı maddeler, alev alabilen/yanabilen sıvılar ve bunların sıradan yanıcı maddelerle kombinasyonları

Yüksek genleşmeli köpük:

Genleşme oranı 200 ila yaklaşık 1000 olan köpüklerdir.Uygulama alanları: Sıradan yanıcı maddeler, alev alabilen/yanabilen sıvılar ve bunların sıradan yanıcı maddelerle kombinasyonları, sıvılaştılmış doğal gaz

* Nihai köpüğün, ürünün orijinal köpük solüsyon hacmine oranını belirtir.

Yangınla mücadele sistemleri

GAZ

Kapalı hacimlerde, özellikle elektrik bazlı yangınlar için ideal sistemlerdir. Oksijen baskılamayı esas aldığından hacim sızmazlığı bu tarz sistemlerde önem arz eder. Sistemler genel olarak algılama sistemleri, söndürme paneli, söndürme ajanı depolaması ve borulamadan oluşur.


Karbondioksit (CO2) söndürme sistemleri:

Karbondioksit yapısı gereği oksijeni baskılamanın yanında ortam sıcaklığını hızlı bir şekilde düşürerek yeniden tutuşmaların önüne geçer.

Temiz gazlı söndürme sistemleri:

Atmosfere zararsız özel oranlarda karıştırılmış gazlar ile uygulanan, yüksek basınçta depolanan ve buna uygun bağlantı parçalarını barındıran sistemlerdir.

Asal gazlı söndürme sistemleri:

Atmosfere zararsız asal gazlar (argon gibi) ile uygulanan, yüksek basınçta depolanan ve buna uygun bağlantı parçalarını barındıran sistemlerdir.

Düşük bazınçlı karbondioksit (CO2) söndürme sistemi (LPCO2):

Bu sistemde söndürme ajanı tek bir tank içerisinde yaklaşık 20-22 bar basınçta ve -17 derece sıcaklıkta depolanır. Bu yöntem büyük hacimlere yapılan söndürmelerde muadillerine göre çok daha ekonomiktir. Yerinde dolumu yapılabildiğinden bakım ve yeniden dolumu kolaydır.

Yüksek basınçlı CO2 söndürme sistemi:

Bu sistemde CO2 yüksek basınçlı tüp setleri içerisinde depolanır. Düşük hacimlerde etkilidir.

Uygulama alanları:

Trafolar, petrol ve yakıt depolama tankları, kimyasal tesisler ve kimyasal depolama tankları, cephanelikler, uçak ve helikopter hangarları, pompa itasyonları, hidroelektrik tesisleri, jeneratörler, tersaneler, yat ve tekne limanları (marinalar), yakıt yükleme ve boşaltma tesisleri, rafineriler

Yangınla mücadele sistemleri

SU

Sprinkler (Yağmurlama) sistemleri:

B, D ve E sınıfı yangınlar haricinde en çok tercih edilen söndürme sistemidir. Yangına en hızlı tepki veren söndürme sistemlerindendir. Mahal özelliklerine göre ıslak tip ya da kuru tipte uygulanabilir.

Islak borulu sprinkler sistemi:

Yangın pompaları tarafından basınçlandırılan su, boru ağının içerisinde tamamen dolu vaziyette bekler. Bir yangın anında tetiklenen kapalı sprinkler grubu patlayarak suyun akışına müsaade eder.

Kuru borulu sprinkler sistemi:

Yangın pompaları tarafından basınçlandırılan su, bir baskın vanasına kadar boru tesisatı içerisinde bekler; vana ile sprinkler sistemi arasında basınçlı azot gazı vardır. Yangın anında tetiklenen kapalı tip sprinkler’lerden, önce borulama içerisindeki azot, sonra da su akarak yangına müdahale edilir.

Water mist (Su sisi) sistemleri:

Korunan mahalde ya da obje üzerinde bir sis perdesi yaratarak havadaki oksijeni baskılayarak yangını söndürmeye yarayan standart sprinkler sistemlerine göre çok daha düşük su tüketimi olan sistemlerdir.

Hidrant sistemi:

Sulu söndürme sistemlerinde suyun sahada farklı bölgelerden temini için kullanılan sistemlerdir.